Ilves ry on ottanut käyttöön uutena palveluna palkatuille työtekijöille sekä kaikille seuratoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille ilmoituslomakkeen, jonka kautta voi tehdä työturvallisuuteen, tapaturmiin- ja läheltä piti tilanteisiin liittyen ilmoituksia.

Tällä tavalla toimien saamme koostettua paremman tilannekuvan seuran sisällä.

Seura haluaa osaltaan olla kehittämässä työturvallisuutta ja viihtyvyyttä kaikilla toimipisteillä, kentillä ja halleissa ennaltaehkäisevästi.

Linkki on jaettu Ilves ry:n työtekijöille, jotka voivat jakaa sitä edelleen esimerkiksi WhatsApp-ryhmien kautta.