Laadunvarmistus

Ilves loistaa Tähtiseurana ja Palloliiton laatujärjestelmän korkeimmalla tasolla

Ilves ry on mukana Tähtiseura-laatuohjelmassa. Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

Ilveksessä on turvallinen, kehittävä ja innostava ympäristö

Ilves ry:n jaostoista jalkapallo, ringette ja salibandy ovat saaneet lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa.

– Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuri voimavara suomalaiselle urheilumenestykselle. Tähtiseura-ohjelmalla haluamme vahvistaa yhteistyötä seurojen välillä ja edistää osaltamme hyvinvointia yhä useamman suomalaisen arjessa. Osana Tähtikuviota jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan aina huippu-urheilijaksi asti entistä suuremman taustatuen avulla. Onnittelemme seuraa Tähtimerkistä, kertoo ohjelman tavoitteista Olympiakomitean Lisää liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen.

Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

– Pienessä maassa aktiivisesti yhdessä toimiminen on paras mahdollinen tapa luoda yhteisöllisyyttä, kehittyä ja saavuttaa menestystä. Tähtiseura-yhteisöön liittymällä seura saa apua ja työkaluja toiminnan kehittämiseen ja uudistumiseen, vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Seurojen yhdessä muodostama Tähtikuvio loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään, kertoo Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja innostuneena.

Suomen Palloliitolla on oma laatuohjelmansa

Suomen Palloliiton seurojen laatujärjestelmällä kehitetään kokonaisvaltaisesti seurojen toimintaa ja se on ensisijaisesti seuran kehittämisen väline. Kokonaisvaltaisen kehittämisen tavoitteena on tukea seuroja tulokselliseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja seuran jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli. Laatujärjestelmä tukee seuran kehittämistä kolmella osa-alueella (urheilutoiminnassa, johtamisessa ja viestintä/markkinoinnissa) ja viidellä eri tasolla. Tasojen kriteerien vaativuus kasvaa alkaen tasolta 1 ja päättyen tasolle 5.

Olympiakomitean Tähtiseura-laatuohjelma ja siihen liittyvät kriteerit ja arviointi on sisällytetty jalkapalloseurojen laatujärjestelmään ja sen kehitysprosesseihin.

Ilves jatkaa laatujärjestelmän korkeimmalla tasolla

Suomen Palloliitto ja Laatukeskus suorittivat joulukuussa 2021 kattavan ulkoisen arvioinnin Ilveksen toiminnasta koskien johtamista, urheilutoimintaa sekä viestintää, markkinointia ja myyntiä. Ulkoinen arviointi on osa Suomen Palloliiton jalkapalloseurojen laatujärjestelmän korkeimman tason (Taso 5) kaksiosaista kokonaisuutta, jonka ensimmäisessä osassa seura on mukana Palloliiton tukemassa toiminnanohjauksessa.

Ulkoinen arviointiryhmä tutustui Ilveksen toimittamaan kirjalliseen materiaaliin ja haastatteli yhteensä 18 Ilveksen seuratoimijaa: luottamushenkilöitä, johtoa, valmentajia ja vapaaehtoistoimijoita. Ilves läpäisi ulkoisen arvioinnin selkein pistein ja jatkaa Suomen Palloliiton laatujärjestelmän korkeimmalla tasolla 5. Laatujärjestelmässä on mukana noin 200 suomalaista jalkapalloseuraa, joista korkeimman tason on saavuttanut vain seitsemän seuraa.

Lisätietoja:

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/
https://laatujarjestelma.palloliitto.fi/

Päivitetty 21.2.2022