Ilves ry:n ja Ilves-Pallo ry:n vuosikokoukset pidettiin maanantaina 13.12.2021.

Ilves ry:n puheenjohtajaksi valittiin kahdeksi seuraavaksi toimikaudeksi Kari Pansio. Hän on toiminut seuran puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Myös kaikki muut erovuorossa olleet johtokunnan jäsenet Sami Karjalainen, Ilona Pasma, Heikki Tarvainen ja Janne Vuorilahti valittiin uudelleen. Uutena johtokunnan jäsenenä aloittaa Timo Kotilainen.

Kokouksessa hyväksyttiin seuran sääntöihin lisäys: ”Ilves ry:n vuosikokoukseen ja siellä järjestettäviin äänestyksiin voidaan osallistua johtokunnan niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta”.

Vuoden 2022 jäsenmaksuiksi vahvistettiin alle 18-vuotiaille 17 euroa, aikuisille 31 euroa ja kannattajajäsenmaksuksi 200 euroa.

Lisäksi johtokunta päätti valita Ilves ry:n kunniajäseniksi seuraavat henkilöt: Veijo Puranen, Harri Pyhältö ja Jari Vainio.

Ilves ry vuosikokous 2021