Ilves ry:n ja Ilves-Pallo ry:n vuosikokoukset pidettiin maanantaina 12.12.2022.

Johtokunnan jäsenistä erovuorossa olivat Jukka Hirsimäki, Jarmo Huhtala, Mika Välimaa, Marko Thomson, Pasi Laakso, Vesa Peltonen, Timo Kotilainen, Minna Saarinen ja Leena Työläjärvi.

Ilves ry:n varapuheenjohtajiksi kahdeksi seuraavaksi toimikaudeksi valittiin Jarmo Huhtala ja Jukka Hirsimäki.

Erovuorossa olleista johtokunnan jäsenistä jatkavat valittujen varapuheenjohtajien lisäksi Marko Thomson, Timo Kotilainen ja Leena Työläjärvi. Uusiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Veikko Virtanen, Eero Luoto, Jari Hauta-alus ja Miikka Kyllönen.

Vuoden 2023 jäsenmaksuiksi vahvistettiin alle 18-vuotiaille 25 euroa, aikuisille 35 euroa ja kannattajajäsenmaksuksi 200 euroa.

Ilves ry:n kunniajäseneksi valittiin johtokunnan ehdotuksesta Risto Valkeala.