Ilmoituskanava

Ilves ry:n toiminnassa noudatetaan seuramme arvoja: välittäminen, ilo, tahto, avoimuus, terveet elämäntavat.

Ilves ry:n käytössä on Whistleblowing-ilmoituskanava, joka vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2019/1937 anonyymistä ilmoituskanavasta, jolla edistetään EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista. Ilmoituskanavan kautta voi kertoa myös muista epäillyistä väärinkäytöksistä tai epäasiallisesta käytöksestä Ilves ry:n toiminnassa.

Ilves ry:tä koskevien ilmoitusten käsittelystä vastaa Ilves ry:n vaatimustenmukaisuus-ryhmä, johon kuuluvat toimistopäällikkö, toiminnanjohtajat sekä seuran puheenjohtaja. Ilmoituksen käsittelee sen jaoston edustaja, jota ilmoitus koskee. Tarvittaessa ryhmän on mahdollista konsultoida lakimiestä. Tutkinnassa pyritään kaikin tavoin varmistamaan ilmoittajan anonymiteetti ja tutkintaprosessissa sekä ilmoittajan että ilmoituksen kohteena olevan oikeusturva.

Suhtaudumme ilmoituksiin vakavasti ja ilmoituksen tulee olla perusteltu. Huomioithan, että ilmoituskanavaan ei kuulu pelaajavalinnat eikä yleinen palaute seuran toiminnan kehittämiseen. Jos haluat antaa yleistä palautetta Ilves ry:n toiminnasta ota yhteyttä haluamaasi henkilöön.

Valtuuttamamme henkilöt saavat tiedon ilmoituksesta. Suojaamme henkilöllisyytesi sekä lähettämäsi tiedot ja käsittelemme ilmoituksesi luottamuksellisesti ilmoittajien suojelua koskevan direktiivin vaatimusten mukaisesti. Voit halutessasi tehdä ilmoituksen täysin nimettömästi.

Ilmoituksen tekeminen alkaa kanavan valinnalla. Osoitathan ilmoituksesi sille jaostolle, jonka toimintaa ilmoitus koskee. Jos ilmoitus koskee jaoston toiminnanjohtajaa tai toimistopäällikköä, valitse kanavaksi seura.

Jos on perusteltu syy uskoa, että Ilves ry ei puutu tehokkaasti asiaan tai että ilmoittaja voi joutua vastatoimien kohteeksi, ilmoituksen voi tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan.

Kiitos, että autat meitä vastuullisen toimintamme edistämisessä!

Ilves logo